Regulamin warsztatów florystycznych, Park Śląski

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami warsztatów florystycznych są firmy ArteFiori z siedzibą w Chorzowie przy ul. Metalowców 13/2, właścicielem jest Iryna Kadema i W Korcu Maku w Katowicach przy ul. Józefowska 42/2, właścicielem jest Magdalena Stacherska.
 2. Nasze warsztaty florystyczne odbywają się w Chorzowie, ul. Różana 2, w Parku Śląskim. Terminy warsztatów publikowane są na stronie www, oraz profilach W Korcu Maku i ArteFiori na portalu Facebook i Instagram w opisie konkretnego wydarzenia oraz plakatach.
 3. Uczestnik deklarując chęć uczestnictwa w warsztatach akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. W celu dokonania rezerwacji miejsca w warsztatach florystycznych należy dokonać zakupu konkretnych warsztatów pod przyciskiem „dodaj do koszyka” na stronie https://wkorcumaku.pl Zapisy też odbywają się za pośrednictwem strony Facebook i Instagram. Zgłoszenia w tej formie kwalifikują do uczestnictwa w warsztatach.
 5. Rezerwacja miejsca w warsztatach jest ważna 5 dni. W tym czasie należy dokonać opłaty całkowitej za warsztaty Bukiety w wysokości 249 zł, za warsztaty Wianki na głowę w wysokości 179 zł, za warsztaty Las w słoju 149 zł, za pomocą Przelew internetowy, BLIK, karta płatnicza, Google Pay, Apple Pay dostępnym przy wypełnianiu formularza. Przy rezerwacji miejsca do 07.07.2024 r. przysługuje rabat 10% od ceny wybranego kursu. Skorzystanie z rabatu nie jest wymagane.
 6. Numer konta:
  Magdalena Stacherska
  ING: 18 1050 1214 1000 0090 8386 2962
  Iryna Kadema
  ING: 62 1050 1214 1000 0092 9171 8329
 7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje ANULOWANIEM rezerwacji. Organizator zwraca 50% wniesionych opłat za kurs/warsztat w przypadku rezygnacji uczestnika po 21.07.2024 r., rezygnacja do 20.07.2024 r. oznacza zwrot w wysokości 100%. Nieobecność na warsztacie florystycznym wiąże się z utratą dokonanej wpłaty bez możliwości jej transferu na inne warsztaty.
 8. W dniu eventu nie możemy zagwarantować wolnych miejsc, wcześniejsza wpłata jest gwarancją udziału w warsztatach.
 9. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko za pisemną zgodą rodzica i jego obecności na warsztatach.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu/warsztatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń.
 11. Uczestnik godzi się na publikację przez Organizatora zdjęć i filmów z kursu/warsztatu na stronie www, oraz profilu ArteFiori i W Korcu Maku na portalu Facebook i Instagram.
 12. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów prac wykonanych na warsztatach do wszelkich działań promocyjnych i marketingowych naszych firm.
 13. Ceny warsztatów obejmują wszystkie podstawowe narzędzia wykorzystywane przez Uczestnika podczas zajęć, materiał: florystyczny i techniczny, bogatą wiedzę naszych florystek.
 14. Uczestnik chcący otrzymać fakturę za odbyte warsztaty, ma obowiązek zaznaczenia tej opcji przy rezerwowaniu miejsca.
 15. W przypadku warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie warsztatów organizatorzy mają prawo odwołać wydarzenie. Po zaistniałej sytuacji nastąpi zwrot pieniędzy w przeciągu 7 dni roboczych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów jest ArteFiori z siedzibą w Chorzowie przy ul. Metalowców 13/2, właścicielem jest Iryna Kadema oraz W Korcu Maku w Katowicach przy ul. Józefowska 42/2, właścicielem jest Magdalena Stacherska.
 2. Dane osobowe uczestnika to dane podane przy rezerwacji miejsca. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające firmy ArteFiori z siedzibą w Chorzowie przy ul. Metalowców 13/2, właścicielem jest Iryna Kadema oraz przez W Korcu Maku w Katowicach przy ul. Józefowska 42/2, właścicielem jest Magdalena Stacherska.
 3. Dane osobowe są przechowywane w celu przekazywania informacji marketingowych i kontaktu w celach informacyjnych dotyczących warsztatów.
 4. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody uczestnika, który przez cały czas ma prawo dostępu do nich i dokonywania niezbędnych zmian.